Category:

Podział surowców w Polsce

Polska jest bardzo zasobnym w surowce mineralne krajem. Jest u nas wiele rodzajów surowców. Są wydobywane w różnych częściach kraju zróżnicowanymi metodami. Wydobyte wykorzystywane są zarówno

Posted On :