korekcja powiek górnych poznań Naklejki promocyjne https://booklet.pl/produkty-i-rozwiazania/6-naklejki-promocyjne Drukarnia Booklet

Obecnie wśród polskiej młodzieży można zauważyć wyraźny wzrost przestępczości. Osoby nieletnie coraz częściej dopuszczają się nie tylko drobnych wykroczeń, ale i poważnych zbrodni.

Często próbuje się to tłumaczyć młodzieńczym buntem, jednak trudno usprawiedliwiać nim każdy przejaw agresji, ponieważ nastolatek, otoczony właściwą opieką, nigdy nie stanie przeciw prawu, nawet jeśli będzie przeżywał akurat trudny okres dojrzewania. Impulsów, które skłaniają młodych ludzi do popełniania przestępstw, można wymieniać bardzo wiele.

Przede wszystkim, trzeba wziąć pod uwagę namowy rówieśników lub nieco starszych kolegów, których postawy w jakiś sposób imponują nastolatkowi. Młodzież często działa też pod wpływem desperacji, gdy w domu rodzinnym dzieje się źle, a nastolatki nie mają do kogo zwrócić się ze swoimi kłopotami.

Bardzo często grupa znajomych jest dla nich wówczas jedynym wsparciem, dlatego też bez zawahania postępują w myśl ustalonych przez nią zasad. Ponadto, jeśli ktoś z rodziny sam jest zamieszany w sprawy kryminalne, młody człowiek szybko podpatruje jego zachowania, a następnie, chcąc mu zaimponować, bierze z niego przykład.