www.pokazswojahonde.pl Oferujemy na śląsku skup złomu Bytom Wostal – skup surowców wtórnych i złomu https://modo24.pl/

Przemysł wydobywczy, czyli popularnie zwane górnictwo, jest bardzo szeroką kategorią. Zajmuje się m.in. miernictwem górniczym i mapami górniczymi a także wszelkiego rodzaju robotami górniczymi takimi jak np. udostępniające, przygotowawcze oraz wybierkowe.

Górnictwo działa także w zakresie drążenia wyrobisk i eksploatacji różnego rodzaju kopalin wykorzystując metodę odkrywkową, podziemną oraz otworową. W zakresie działalności przemysłu wydobywczego leży także przewietrzanie kopalń, ich mechaniczna przeróbka oraz budowa maszyn i urządzeń górniczych. Przemysł wydobywczy zajmuje się także dostarczaniem energii, transportem kopalnianym oraz odwadnianiem. Bada zagrożenia górnicze wodne, metanowe, klimatyczne, radiacyjne, osuwiskowe i wstrząsowe. Górnictwo czuwa też nad systemami łączności oraz monitoringu oraz nad oddziaływaniem eksploatacji górniczej na środowisko.

Do najpopularniejszych obszarów działalności górnictwa zalicza się przede wszystkim wydobywanie kopalni oraz jej składowanie.