instalacje przeciwpożarowe dso http://wapno-info.pl

Następne istotne z punktu widzenia przemysłu tworzywo to drewno. Stosunek do drewna zmieniał się na przestrzeni wieków.

Był okres, gdy stanowiło ono jeden z podstawowych surowców, z którego wytwarzano pojazdy, domy mieszkalne, przedmioty codziennego użytku czy broń. Korzystano z naturalnych właściwości drewna – jego łatwej dostępności wynikającej z dużego zalesienia ziem w Europie, a także relatywnie nieskomplikowanej obróbki, którą dość szybko opanowano.

Techniki były z czasem doskonalone, choć przez większość czasu polegały głównie na pracach ręcznych z użyciem odpowiednich narzędzi. Potem zaczęto stopniowo wprowadzać mechanizację, która dziś stanowi standard już na etapie tartaków, a więc wtedy, kiedy drewno jest dopiero przygotowywane do bardziej zaawansowanej obróbki.

Później w zakładach, które skupiają się już na wyrobie konkretnych produktów również stosowane są maszyny przemysłowe różnego typu. Nawet szczegółowe i skomplikowane wzory, które niegdyś w standardzie wykonywano ręcznie są dziś kreowane maszynowo – głównie celem wzrostu wydajności.