Drukarnia Booklet drukuje naklejki i etykiety samoprzylepne na produkty, różnego kształtu i na różnych materiałach Terapia małżeńska w Pomocnia Poznań

W wielu polskich rodzinach pojawia się problem trudnej młodzieży.

W takich sytuacjach młodzi ludzie często otrzymują pomoc w instytucjach pomocy społecznej, znanych również jako MOPR, które obecnie działają już w każdej gminie.

System pomocy społecznej w Polsce dzieli się na kilka rodzajów, wśród których wyróżnia się: pomoc środowiskową, czyli ośrodki wsparcia oraz świetlice środowiskowe; pomoc w instytucjach opiekuńczych, do której należą domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze; pomoc finansową, świadczoną przez ośrodki pomocy społecznej.

Do podstawowych zadań działalności miejskich ośrodków pomocy społecznej należy między innymi pomoc w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie dla osób, które nie posiadają umiejętności w przystosowaniu trudnej młodzieży do otoczenia, opuszczającej placówki opiekuńczo -wychowawcze.

Ponadto, ośrodki opieki społecznej oferują również pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu oraz innych używek, która odbywa się poprzez leczenie w zakładach odwykowych.