Gdy drukujemy etykiety lub naklejki cennik uzależniony jest od nakładu, rozmiaru naklejki i rodzaju

Rodzice często nawet nie zdają sobie sprawy z tego, z jakimi trudnościami borykają się ich dzieci. Alkohol, papierosy czy wagarowanie, to zaledwie kilka problemów, które dotykają młodych ludzi.

Kiedy jednak rodzice poznają prawdę i dowiadują się, ż ich dziecko nie potrafi poradzić sobie z nałogiem i „wyjść na prostą”, wówczas rozpoczynają poszukiwania pomocy z zewnątrz. Zazwyczaj problemy można rozwiązać bez konieczności odsyłania dziecka do specjalnego ośrodka, jednak w niektórych przypadkach, w szczególności jeśli chodzi o uzależnienia, niestety ma innego rozwiązania.

Rodzice mogą więc szukać pomocy w miejskich ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach socjoterapii czy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Opiekunowie młodzieży z problemami mają również możliwość złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do ośrodka dla trudnej młodzieży.

Najtrudniejsze przypadki nieletnich odsyła się do zakładów poprawczych. W takie miejsca trafiają osoby, które mimo podejmowanych wcześniej działań nadal nie przejawiają zmian w swoim zachowaniu.