Portale społecznościowe to strony internetowe, na których ludzie tworzą pewne zbiorowości w zasadzie chodzi tutaj przede wszystkim o komunikację między znajomymi, ale coraz częściej tę formę komunikacji wybierają przedsiębiorcy, którzy chcą trafić do jak najszerszego audytorium prezentując profil swojej firmy.

Najczęściej używanym od kilku lat zdecydowanie jest Facebook.

Portale tego typu są nie tylko formą komunikacji, ale również rozrywki, ponieważ tworzone są przez różne osoby, które dodają bardzo zróżnicowane posty, często dołączając interesujące filmy czy zdjęcia.

Niemnie jednak między rozrywką a uzależnieniem i zastąpieniem realnego kontaktu na wirtualny jest bardzo cienka linia.

Wielu ludzi nie wyczuwa momentu, kiedy to świat wirtualny staje się ich własnym, kiedy zaczynają się dzielić informacjami, które niekoniecznie powinny być udzielane znajomym lub co gorsza nieznajomym, mimo iż coraz częściej mówi się o niebezpieczeństwie, jakie czyha w sieci to nadal niektórzy uważają, że taki problem nie może ich dotyczyć.