fornir http://www.wostal.biz/skup-zlomu-ruda-slaska.php skup złomu Ruda Śląska Wostal

Kopalnie dzieli się ze względu na to, jak wydobywa się w nich surowce. Najpopularniejszy ich typ to kopalnie odkrywkowe, w których wszystkie prace odbywają się na powierzchni, a wydobycie polega na odkrywaniu i wydobywaniu kolejnych warstw surowca. Taki typ górnictwa jest przede wszystkim bardziej produktywny i efektywny w porównaniu z tym głębinowym, jest tańszy ale jednocześnie dużo groźniejszy dla naturalnego środowiska, gdyż bardzo w nie ingeruje i zniekształca.

Inny typ kopalni to głębinowe, w których złoże kopaliny znajduje się na tak głęboko pod ziemią, że nie można lub nie opłaca się wydobywać go metodą odkrywkową. Aby dotrzeć do złoża i wydobyć surowiec pod ziemią buduje się sieci korytarzy pionowych. Niektóre z kopalni głębinowych sięgają aż 3 kilometry pod powierzchnię ziemi.

Taki typ górnictwa jest mniej szkodliwy dla środowiska, jednak jest droższy i bardziej niebezpieczny dla pracowników. Surowce wydobywa się także za pomocą odwiertów górniczych. Służą one do wydobywania surowców gazowych oraz płynnych, np.

gazu ziemnego, ropy naftowej czy wody mineralnej.