rozcieńczalniki do farb obsługa logistyczna sklepów internetowych zaprawa murarska

W Europie Północnej największym producentem gazu ziemnego jest obecnie Norwegia. Największe złoża tego surowca znajdują się tam pod dnem Morza Norweskiego oraz Północnego.

Dzięki nim Norwegia ma zapewnione stałe dochody i może czuć się zabezpieczona, gdyż dzięki przyjętym założeniom politycznym cały dochód ze sprzedaży gazu ziemnego jest przeznaczany na modernizację norweskiej gospodarki. Gaz ziemny wydobywa się także w Polsce.

Jego największe złoża znajdują się na Podkarpaciu oraz Zapadlisku Przedkarpackim. Mniejsze złoża mieszczą się też w Wielkopolsce oraz w Lubuskiem.

Poza tradycyjnym wydobyciem w Polsce stosuje się także niekonwencjonalne metody takie jak np. wydobywanie gazu z izolowanych porów skalnych.

Szacuje się, że złoża niekonwencjonalne mogą dać nawet 98 miliardów metrów sześciennych gazu. Innym europejskim producentem gazu ziemnego jest Wielka Brytania.

To właśnie tam, w 2006 roku, doszło do sytuacji, kiedy to ceny gazu osiągnęły, po raz pierwszy w historii, wartość ujemną. Producenci byli zmuszeni dopłacać odbiorcom, aby pozbyć się nadwyżek towaru.