www.cersanitrodzinnezakupy.pl odkuwki http://www.bamartech.pl/

Rudy uranu były wydobywane w Polsce w latach pięćdziesiątych. Obecnie nie wydobywa się u nas tego surowca.

Jego złoża na terenie naszego kraju są bardzo zasobne i nie wykluczone, że powróci się do wydobycia rudy uranowej w przyszłości. Odkryte złoża tego surowca wynoszą około siedmiu tysięcy trzystu ton.

Najwięcej, bo aż pięć tysięcy trzysta ton znajduje się w okolicach Rajska na Podlasiu. Specjaliści szacują, że w Polsce może być nawet sto tysięcy ton uranu zdatnego do wydobycia.

Głównym zastosowaniem uranu jest wykorzystanie izotopu 235U jako materiału rozszczepialnego w reaktorach i bombach jądrowych, które stosuje się w elektrowniach atomowych oraz do napędu okrętów podwodnych. Surowiec ten jest najbardziej skondensowanym źródłem energii, jaki wykorzystuje człowiek.

Używa się go również do produkcji rdzeni przeciwczołgowych pocisków pod kalibrowych. Kiedyś uran stosowano także do barwienia ceramiki oraz szkła.

Zaniechano jednak tej techniki z obawy na szkodliwe dla ludzi promieniowanie.