https://zapmaster.pl/urzadzenia-specjalne/ https://michor.pl/rozcienczalniki-do-farb.html transport gdańsk

Głównym źródłem pozyskiwania surowców mineralnych w Polsce i na świecie jest litosfera, a zwłaszcza skorupa Ziemi. Jest ona zbudowana z minerałów tworzących skały. Skorupa ziemska zbudowana jest w 99% z dziewięciu pierwiastków. Są nimi: tlen, krzem, glin, żelazo, wapń, sód, potas, magnez oraz tytan.

Zaledwie 1% skorupy tworzą pozostałe pierwiastki. Drugim źródłem pozyskiwania surowców jest ziemska hydrosfera, czyli woda. Jej ogromne zbiorniki – oceany – gromadzą aż 97,20% całej wody na świecie. Lodowce i lądolody stanowią 2,15%, a woda pitna, w tym mineralne składają się na 0,65% hydrosfery.

W wodach oceanu spoczywa najwięcej zwietrzałego materiału skalnego. Są różnego pochodzenia, głównie lądowego albo wulkanicznego. Trzecim źródłem surowców jest atmosfera ziemska. Jej większą część stanowią trzy gazy: azot, tlen, argon.

Z atmosfery powyższe trzy gazy pobierane są przez człowieka w celach gospodarczych. Po pewnym czasie wracają do niej, dlatego cały czas można z niej je czerpać.