Osadniki https://www.llentab.pl/kontakt/zielona-gora/

Polska jest bardzo zasobnym w surowce mineralne krajem. Jest u nas wiele rodzajów surowców.

Są wydobywane w różnych częściach kraju zróżnicowanymi metodami. Wydobyte wykorzystywane są zarówno u nas jak i wysyłane na eksport.

Mimo, że Polska nie ma największej powierzchni, nasza ziemia skrywa o wiele więcej surowców niż niejeden większy kraj. Można je podzielić na kilka kategorii, takich jak surowce energetyczne, metaliczne oraz niemetaliczne.

Niemetaliczne można jeszcze podzielić na energetyczne, ceramiczne oraz skalne i chemiczne. Do energetycznych zaliczamy węgiel brunatny, kamienny, ropę naftową, gaz ziemny, łupki a także torfy.

W metalicznych wyróżniamy rudy żelaza, miedzi, cynku, ołowiu, cyny, złota, molibdenu, niklu, wanadu, kadmu i rtęci. Niemetaliczne z kolei to: siarka, sól potasowa i kamienna oraz gips, kaolin, granit, bazalt, porfir, marmur, piaskowiec, glina, bursztyn, ił, piasek szklarski, żwir oraz kamienie szlachetne, wapienie, dolomity i margle.

Mamy także w tej kategorii melafiry oraz porfiry.